Γενική Δήλωση Απορρήτου
Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για την DIVINA FARM O.E. (εφεξής ΕΤΑΙΡΕΙΑ) με ΑΦΜ 800606104 που εδρεύει στην οδό Ελλήνων Αμερικής 88 Κάρυστο Ευβοίας και Τ.Κ.. 34001 email: info@endophol.gr, τηλ.: (+30)6936828150, website: www.endophol.gr, η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό, λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρίας.

Θα θέλαμε επίσης να σας διαβεβαιώσουμε ότι στην DIVINA FARM O.E., δεν συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με ανηλίκους κάτω των 16 ετών.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Η εταιρία ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της ενεργεί ως υπεύθυνη επεξεργασίας και προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία (Ν.4624/2019) και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (2016/679) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

Επιπρόσθετα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διαχειρίζεται συγκεκριμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας endophol.gr μέσω χρήσης ηλεκτρονικών πλατφορμών συνεργαζόμενων τρίτων εταιριών, στις οποίες καταχωρούνται και διατηρούνται τα δεδομένα των πελατών που:
1) εγγράφονται στις ενημερώσεις δελτίων και προσφορών, στην προσωποποιημένη επικοινωνία, το ιστορικό αγορών σας καθώς και καταγράφεται στο σύστημα της η σχετική παροχή συγκατάθεσης σας για τις εν λόγω ενέργειες, για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται από το ισχύον νομικό πλαίσιο.
Οι συνεργαζόμενες τρίτες εταιρείες, για τους σκοπούς του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων (GDPR), αναφορικά με τις συγκεκριμένες λειτουργίες, ενεργούν ως εκτελούσες την επεξεργασία. Για τις λειτουργίες αυτές η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, έχει υπογράψει δε ειδικές συμβάσεις με τις εταιρείες στις οποίες έχει αναθέσει την εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει νομίμως διασφαλίσει ότι οι εκτελούσες για λογαριασμό της την επεξεργασία πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε με το τμήμα προσωπικών δεδομένων στο email: τμήμα προσωπικών δεδομένων στο email: info@endophol.gr, 6936828150.

Ποιος είναι ο σκοπός επεξεργασίας, πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας και ποια δεδομένα συλλέγουμε απευθείας από εσάς
Τα δεδομένα σας τα χρησιμοποιούμε με διάφορους τρόπους, οι οποίοι διαφέρουν ανάλογα με τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας.

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα μπορέσει να προβεί σε ενέργειες αν δεν έχει συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα, όπως για παράδειγμα τα Προσωπικά σας Δεδομένα που απαιτούνται κατά την επεξεργασία των παραγγελιών σας, ώστε να μπορούν να παραδοθούν σε εσάς και όχι σε κάποιο άλλο τρίτο πρόσωπο.

Ως εκ τούτου, σημειώνουμε ότι τα δεδομένα που αφορούν την ταυτοποίησή σας, καθώς επίσης και τα στοιχεία επικοινωνίας είναι απολύτως απαραίτητα και αναγκαία για κάθε συναλλακτική ή συμβατική σχέση σας με την Εταιρεία. Επισημαίνουμε δε ότι αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς ως πελάτες, οφείλετε να μας ενημερώνετε για κάθε μεταβολή των δεδομένων που σας αφορούν χωρίς καθυστέρηση, καθώς και να ανταποκρίνεστε σε κάθε αίτημά μας για επικαιροποίηση.

Σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:
(α) Η παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς, όπως για παράδειγμα η αγορά προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε από εμάς.
Συγκεκριμένα:

Εκτέλεση των παραγγελιών σας
Για να παραδίδουμε τις παραγγελίες σας και να μπορούμε να σας υποστηρίζουμε και μετά την πώληση, τα απαραίτητα στοιχεία που χρειαζόμαστε είναι:

– το όνομα και επίθετο σας, και για επιχειρήσεις ΑΦΜ, ΔΟΥ, Επάγγελμα, ώστε να γνωρίζει ο υπάλληλος που κάνει την παράδοση σε ποιόν πρέπει να παραδώσει,
– την διεύθυνση τιμολόγησης ή/και παράδοσης ώστε να παραλάβετε την παραγγελία σας,
– τον αριθμό κινητού τηλεφώνου για την ηλεκτρονική σας ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή και τηλεφωνικής επικοινωνίας αναφορικά με την παραγγελία σας,
– την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email), ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις αναφορικά με την παραγγελία σας. και
– εφόσον το επιλέξετε τον αριθμό σταθερού τηλεφώνου, για να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας αναφορικά με την παραγγελία σας,

Όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητα και για πρόληψη και ανίχνευση απάτης εναντίον σας αλλά και εναντίον της εταιρίας μας αλλά και για κάθε μελλοντική υπηρεσία ή υποστήριξη μας ζητήσετε σχετική με τις παραγγελίες σας.

Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών
Για τη βέλτιστη λειτουργία και αξιολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς στον ιστότοπό μας για τη συμμετοχή σας σε Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών και αξιολόγησης των προϊόντων μας. Η Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών σήμερα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας και αφορά είτε την ικανοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρουμε είτε την αξιολόγηση του προϊόντος. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να συμμετέχετε στην ανωτέρω έρευνα, μπορείτε να μην συμμετέχετε σε αυτή, καθώς και να μας το δηλώσετε στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Δημιουργία λογαριασμού μέλους στο endophol.gr
Για την δημιουργία Λογαριασμού Μέλους, θα πρέπει να μας δώσετε την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) και να ορίσετε τους δικούς σας προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης.

Στοιχεία Πιστωτικών/Χρεωστικών Καρτών – στοιχεία PayPal/ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα εφαρμόζοντας σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζει σε όλα τα στάδια διαδικασίας εκτέλεσης της συναλλαγής σας τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια των πληροφοριών. Ειδικότερα η Εταιρεία δεν διατηρεί στοιχεία πιστωτικών / χρεωστικών / προπληρωμένων καρτών για τις παραγγελίες σας. Εφόσον επιλέξετε τον σχετικό τρόπο πληρωμής το σύστημα σας ανακατευθύνει προς την ηλεκτρονική υπηρεσία αποδοχής ηλεκτρονικών πληρωμών της συνεργαζόμενης εταιρείας «ΚΑΡΝΤΛIΝΚ Α.Ε.» (εφεξής CARDLINK) για την ολοκλήρωση της πληρωμής σας.

Παράλληλα, σας δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης των στοιχείων της χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας σας για μελλοντικές πληρωμές. Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει να αποθηκεύσετε τα στοιχεία της κάρτας σας, το σύστημα σας ανακατευθύνει στην πλατφόρμα του ηλεκτρονικού συστήματος της συνεργαζόμενης εταιρείας CARDLINK, όπου γίνεται απευθείας καταχώριση και αποθήκευση των στοιχείων σας και δημιουργείται η αϋλη κάρτα (token). Η Εταιρεία, σε περίπτωση που επιλέξετε την αποθήκευση της κάρτας σας για μελλοντικές αγορές, διατηρεί και επεξεργάζεται μόνο το token, τα τέσσερα τελευταία στοιχεία της κάρτας σας και την ημερομηνία λήξης της.

Επικοινωνία με την εταιρεία μέσω φόρμας ιστοτόπου
Συλλέγουμε δεδομένα στον ιστότοπό μας στο σημείο που έχετε την δυνατότητα να συμπληρώσετε την φόρμα που αφορά σε προτάσεις βελτίωσης και καταχώρησης παραπόνου. Στην φόρμα που αναφέρεται ως προτάσεις βελτίωσης, συλλέγουμε τα δεδομένα σας προκειμένου να αξιολογήσουμε το περιεχόμενο του αιτήματος για την βελτίωση των σκοπών και των προϊόντων της εταιρείας και ενδέχεται να διατηρούμε αρχείο με τα αιτήματα για ιστορικούς λόγους. Στην φόρμα που αναφέρεται ως καταχώρηση νέου παραπόνου, συλλέγουμε δεδομένα, τα οποία χρησιμοποιούνται για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση στο το αίτημα σας και διατηρούνται μόνο για αυτόν το σκοπό.

Περιπτώσεις υπαγωγής στο καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ
Όταν υποβάλλετε παραγγελία σας, για κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων που υπόκεινται στις διατάξεις του αρ.39α ελέγχεται αυτοματοποιημένα ο ΑΦΜ σας και, αν καταφαθεί ότι υπάγεστε στο εν λόγω καθεστώς, σας ενημερώνουμε πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας ότι δικαιούστε 0% ΦΠΑ για την αγορά σας. Για να ολοκληρωθεί εν συνεχεία η εν λόγω διαδικασία, σας ζητείται να καταχωρίσετε τα στοιχεία του εκπροσώπου όπως αυτά έχουν δηλωθεί από εσάς στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ. Αφού τα καταχωρίσετε, η παραγγελία σας θα προχωρήσει, και εν συνεχεία θα γίνει εκ νέου επιβεβαίωση με την ΑΑΔΕ και θα την αποθηκεύσουμε στο σύστημά μας.

Τα ως άνω στοιχεία που σας ζητάμε αποτελούν μέρος της συγκεκριμένης παραγγελίας και, εφόσον επιβεβαιωθούν από την ΑΑΔΕ, καταχωρίζονται και παραμένουν στο σύστημα μας (κινητό τηλέφωνο και τα τελευταία 5 ψηφία του ΑΔΤ ή Διαβατηρίου) για όσο διάστημα έχουμε υποχρέωση από τις φορολογικές αρχές, και δύναται να επανελέγχονται με διασύνδεση με την ΑΑΔΕ για τη διαπίστωση της εξακολούθησης της υπαγωγής σας στο εν λόγω καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ, αλλά και για την επιβεβαίωση του εκπροσώπου, όπως τον έχετε δηλώσει. Η παραπάνω περιγραφόμενη διαδικασία θα επαναλαμβάνεται στο σύνολο της για κάθε νέα σας παραγγελία.

Τα δεδομένα που συλλέγουμε είναι: «Επωνυμία εταιρίας, ΑΦΜ, Ονοματεπώνυμο-Θέση στην εταιρία, email, τηλέφωνο» και χρησιμοποιούνται προκειμένου να επικοινωνήσει εκπρόσωπος της εταιρίας μας μαζί σας για ενημέρωση σε προϊόντα και ειδικές τιμολογιακές πολιτικές που μπορεί να ισχύουν για επιχειρήσεις και διατηρούμε τα δεδομένα για αυτόν το σκοπό.

Κατόπιν δικής σας συγκατάθεσης και εφόσον μας έχετε χορηγήσει, είτε κατά την δημιουργία λογαριασμού μέλους, είτε κατά την εγγραφή σας στα newsletter μας και την προσωποποιημένη επικοινωνία, τα κατά περίπτωση αναγκαία στοιχεία που απαιτούνται, σας παρέχονται και οι εξής δυνατότητες:

Εγγραφή στα newsletter, την αποστολή ενημερώσεων και προσφορών
– Για την εγγραφή στα newsletters, την αποστολή ενημέρωσης και των προσφορών θα πρέπει να μας δώσετε την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email).

Με την εγγραφή και την αντίστοιχη συγκατάθεση σας, θα μπορείτε να απολαμβάνετε όλες μας τις ενημερώσεις και προσφορές που αποστέλλουμε μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων και μηνυμάτων κειμένου ή Instant messaging μέσω σχετικών υπηρεσιών (για παράδειγμα με SMS, Viber, Push Notifications κ.ά.).

Εξατομικευμένη επικοινωνία
Θέλοντας να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για αποστολή εξατομικευμένων ενημερώσεων, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο. Οι εξατομικευμένες ενημερώσεις σχετίζονται α) με τα προϊόντα που έχετε αναζητήσει στην ιστοσελίδα μας και β) με τα προϊόντα που έχετε αφήσει στο καλάθι αγορών σας. Περισσότερες πληροφορίες για την εν λόγω αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμβουλευτείτε την αντίστοιχη ενότητα παρακάτω.

Δημιουργία λογαριασμού μέλους με την χρήση των μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
– Για την δημιουργία Λογαριασμού μέλους με την χρήση των μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης θα πρέπει να δώσετε την συγκατάθεση σας στο εκάστοτε μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης.
– Απαραίτητο στοιχείο που λαμβάνουμε από το μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης είναι η διεύθυνση του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου σας.
– Τα επιπλέον στοιχεία που λαμβάνουμε εξαρτώνται από το εκάστοτε μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης, μπορεί να είναι είτε το φύλο είτε η ημερομηνία γέννησης σας ή και τα δύο εάν και εφόσον τα έχετε δηλώσει ως δημόσια.
-Για την επικοινωνία και διαχείριση των αιτημάτων ή και ερωτήσεών ή/και παραπόνων σας μέσω των social media
-Για τη συμμετοχής σας σε διαγωνισμούς που διεξάγονται από τη σελίδα μας στα social media
-Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω των social media (Facebook & Instagram) ή όταν συμμετέχετε σε διαγωνισμούς μας που διεξάγονται στη σελίδα μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λαμβάνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχετε αποφασίσει να δημοσιοποιήσετε αλλά και αυτά που μας αποστέλλετε εσείς όταν επικοινωνείτε μαζί μας αποστέλλοντάς μας αίτημα/ερώτηση ή/και παράπονο σας σε προσωπικό μήνυμα.

Αναλυτικά για την χρήση των μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης δείτε την αντίστοιχη ενότητα παρακάτω.

Εφόσον αποφασίσετε να δημιουργήσετε λογαριασμό μέλους, σύμφωνα με τα ως άνω εκτεθέντα, και εφόσον παράσχετε τη συγκατάθεση σας υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο ισχύον νομικό πλαίσιο, θα πραγματοποιείτε τις επόμενες παραγγελίες σας χωρίς να είναι αναγκαίο να καταχωρείτε εκ νέου τα στοιχεία σας. Θα μπορείτε να απολαμβάνετε πλέον μία βέλτιστη εμπειρία με πρόσβαση στα στοιχεία του λογαριασμού σας, στο ιστορικό των παραγγελιών σας και το status των ανοιχτών σας παραγγελιών, τα αγαπημένα σας και όλες τις ρυθμίσεις που προσφέρονται στην σελίδα «ο Λογαριασμός μου».

Έτσι θα αποκτήσετε πρόσβαση σε όλα σας τα στοιχεία, ώστε να μπορείτε να τα συμπληρώνετε ή να τα τροποποιείτε κατά περίπτωση. Θα μπορείτε να καταχωρήσετε στο λογαριασμό σας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτέλεση των παραγγελιών σας, ώστε να μην χρειάζεται να τα συμπληρώνετε κάθε φορά που παραγγέλνετε.

Επίσης θα μπορείτε εφόσον το επιθυμείτε να προσθέσετε επιπλέον στοιχεία, όπως το φύλο και η ημερομηνία γέννησης σας, τα οποία θα μας επιτρέψουν να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε μία ακόμα πιο κοντά στις ανάγκες σας και πιο προσωποποιημένη ενημέρωση.

Τέλος, έχετε την δυνατότητα να προβείτε με δική σας ενέργεια σε διαγραφή του λογαριασμού μέλους μέσω της ιστοσελίδας μας στην ενότητα ο Λογαριασμός μου.

Υπηρεσίες υποστήριξης πελατών μέσω ζωντανής συνομιλίας (live chat) στην ιστοσελίδα μας.
Εάν επιλέξετε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών μέσω της υπηρεσίας ζωντανής συνομιλίας της ιστοσελίδας μας αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία που εσείς έχετε επιλέξει να μας παρέχετε, όπως το όνομα και το email σας.
Η επεξεργασία των ανωτέρω στοιχείων όπως και άλλων που μας παρέχετε κατά τη συνομιλία μαζί μας γίνεται προκειμένου να σας παρέχουμε τη βέλτιστη εξυπηρέτηση σας ως προς την παροχή των υπηρεσιών μας και για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι υπηρεσίες μας λειτουργούν σωστά.

Όταν μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα τρίτων ή αν τρίτος μας έχει παράσχει τα δεδομένα σας
-Υπηρεσία e Gift card

Για την παροχή της υπηρεσίας eGift card, τα επιπρόσθετα στοιχεία που χρειαζόμαστε είναι:
-Το όνομα του αποστολέα της eGift card
-Το email του παραλήπτη της eGift card

Τα ως άνω στοιχεία που σας ζητάμε είναι απαραίτητα για την ενεργοποίηση και αποστολή της δωροκάρτας στο πρόσωπο που έχετε επιλέξει και συγκεκριμένα τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) του παραλήπτη της. Ακόμη, σας ενημερώνουμε ότι η εν λόγω ηλεκτρονική διεύθυνση θα χρησιμοποιείται μόνο για τη διαχείριση της εν λόγω υπηρεσίας και σε κάθε περίπτωση εντός των ορίων και των σκοπών που αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Δεδομένα χρήσης υπηρεσιών Skroutz
Η εταιρία μας, για να μπορεί να αξιολογεί και να βελτιώνει διαρκώς την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει στον καταναλωτή, χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics. Μέσω της υπηρεσίας αυτής και εφόσον έχετε δώσει προηγουμένως τη σχετική συγκατάθεσή σας μέσω του Skroutz.gr, κοινοποιούνται με ασφάλεια από εμάς στο Skroutz στατιστικά χρήσης/αγορών. Τα δεδομένα που λαμβάνονται από την εταιρία μας μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου καθώς και την πολιτική cookies του Skroutz.gr, στο τέλος της οποίας μπορείτε και να ανακαλέσετε τυχόν συγκατάθεσή σας.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι, εφόσον έχετε οδηγηθεί στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα μέσω του Skroutz.gr και πραγματοποιήσετε σε εμάς αγορά, κοινοποιούνται με ασφάλεια από εμάς στο Skroutz δεδομένα που αφορούν στη συγκεκριμένη αγορά σας, στο πλαίσιο της εμπορικής συνεργασίας μας με το Skroutz και της χρήσης από εσάς των υπηρεσιών Skroutz. Η κοινοποίηση από εμάς των δεδομένων αυτών γίνεται μέσω cookie και είναι απαραίτητη για την οικονομική εκκαθάριση αυτής της εμπορικής συνεργασίας, της οποίας τυχόν κάνατε χρήση. Λόγω της αναγκαιότητας αυτής, η νομοθεσία μας επιτρέπει να μην ζητούμε τη συγκατάθεσή σας για την κοινοποίηση αυτών των δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου καθώς και την πολιτική cookies του Skroutz.gr.»

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;
Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε.

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:
(α) Η παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε εμάς, όπως για παράδειγμα η αγορά προϊόντων και κατά συνέπεια η εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων στο πλαίσιο αυτό (η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικής μας υποχρέωσης ή κατά το προσυμβατικό στάδιο κατ΄ αίτησή σας για την παροχή σε εσάς των υπηρεσιών μας), για την απόδειξη των παραγγελιών σας, για την μετά την πώληση υποστήριξη, για να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τις παραγγελίες σας και γενικά όπου είναι λογικά αναγκαίο ή απαιτείται για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.

(β) Η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας. Έτσι, χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών, εγκαταστάσεων (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τα συστήματα Βιντεοεπιτήρησης κάντε κλικ εδώ στην ειδική ενημέρωση για την χρήση συστημάτων Βιντεοεπιτήρησης). Επίσης χρησιμοποιούμε και ειδικά λογισμικά ασφαλείας που στόχο έχουν τον εντοπισμό και αποτροπή κακόβουλων ενεργειών: συγκεκριμένα κατά την επίσκεψη σας στους φυσικούς χώρους της εταιρίας μας αλλά και στις ηλεκτρονικές μας σελίδες χρησιμοποιούμε πληροφορίες, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση IP, οι πληροφορίες θέσης, οι συσκευές των χρηστών κοκ ώστε να εντοπίσουμε ή να αποτρέψουμε απάτες ή καταχρήσεις της ιστοσελίδας μας.

Επιπλέον, διενεργούμε έρευνες ικανοποίησης πελατών με σκοπό την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων.

(γ) Η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως κανονιστική συμμόρφωση για φορολογικούς σκοπούς

(δ) Η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να: εγγραφείτε στα newsletter, να λαμβάνετε ενημερώσεις για προϊόντα, υπηρεσίες, νέα και προσφορές καθώς και να σας στέλνουμε προσωποποιημένες ενημερώσεις.

Επιτρέπεται σε ανήλικους και παιδιά να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας;
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν προσφέρει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της για αγορά από παιδιά και ανήλικους κάτω των 16 ετών.
Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

Τελευταία ενημέρωση 9/3/2023